Budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego to projekt strategiczny dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Celem inwestycji jest stworzenie dodatkowej infrastruktury zabezpieczającej transport ropy naftowej na Odcinku Pomorskim. Planowana trasa rurociągu ropy naftowej będzie biegła wzdłuż istniejącej I nitki rurociągu. Będzie ona przebiegać przez  trzy województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie w tym dziewięć powiatów. Rurociąg ma pracować dwukierunkowo, niezależnie od funkcjonowania istniejącej magistrali.

Według wstępnych szacunków parametry techniczne rurociągu pozwolą na przesył na trasie Baza Miszewko Strzałkowskie – Baza Gdańsk blisko 25 mln ton ropy rocznie.

Podstawowe założenia:

  • długość rurociągu ok. 240 km
  • średnica rurociągu 800 mm
  • przepustowość ok. 25 mln ton/rok

Projekt budowy II nitki Odcinka Pomorskiego jest na etapie realizacji prac projektowych i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Więcej o inwestycji na www.rurociagpomorski.pl