---- ---
PERN zapewnia
sprawną logistykę
naftową i dostępność
paliw na terenie całej
Polski.
2558 km rurociągów
surowcowych
i paliwowych
23 bazy
magazynowe
w całej Polsce

>4,1 mln m3 na ropę naftową >2,6 mln m3 na paliwa
TERMINAL
NAFTOWY I MORSKI
HUB PALIWOWY

o mocy 36 mln
ton ropy naftowej
i 4 mln ton
produktów
naftowych rocznie

Nasze usługi:

Transport i magazynowanie
ropy naftowej i paliw
Badania laboratoryjne
produktów naftowych
Przeładunek paliw i ich składowanie
dla podmiotów zajmujących się
handlem i ich dystrybucją
Inspekcja stanu
technicznego rurociągów
Dozowanie dodatków
i biokomponentów do paliw
Dzierżawa włókien
światłowodowych oraz usługi
kolokacji

W skład Grupy Kapitałowej PERN wchodzą

Usługi wsparcia

Prace związane z przeglądem i konserwacją rurociągów, zbiorników i innej infrastruktury technicznej spółek sektora naftowego
Usługi ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej
Badania i ocena stanu technicznego stalowych rurociągów dalekosiężnych przy zastosowaniu tłoków inteligentnych oraz opracowywanie nowych technologii i rozwiązań z dziedziny badania rurociągów, tj. projektowanie, budowa i modernizacja tłoków badawczych
Usługi przyjmowania, składowania i przeładunku: siarki granulowanej, olejów bazowych oraz olejów opałowych
Dbamy o bezpieczeństwo
energetyczne Polski
Cele strategiczne PERN
SILNA pozycja PERN na rynku energetyki przyszłości z wykorzystaniem dzisiejszej przewagi
na rynku paliw i kompleksowej transformacji spółki we wszystkich obszarach działalności.
PERN przyszłości
Operacyjna doskonałość
SILNA pozycja PERN na rynku
Energetyczny postęp
Rozwój kompetencji

Laboratorium Ropy w Gdańsku

54.38917841712113, 18.696475984657102

Laboratorium Ropy w Adamowie

52.36089047538654,23.1281687484984

Laboratorium Ropy w Miszewku Strzałkowskim

52.5311378636423,19.832430436490554

Laboratorium Paliw Płynnych w Małaszewiczach

52.02268129783607,23.551054383617565

Laboratorium Paliw Płynnych w Kawicach

51.227929736157265,16.44633571587538

Laboratorium Paliw Płynnych w Woli Rzędzińskiej

50.02800291414952,21.07999897360829

Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie

52.42717082183045,21.28023334747413

Laboratorium Paliw Płynnych w Rejowcu

52.64994101060617,17.188957098157633

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie

50.66327316163628,18.89494761580943

Laboratorium Paliw Płynnych w Koluszkach

51.76439217241606,19.802706268109418

Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu

54.604004,18.464587

Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy

54.139152,17.548025

Baza Paliw nr 17 w Baryczy

51.350176,17.387032

Baza Paliw nr 15 w Narewce

52.842943,23.722654

Baza Paliw nr 13 w Zawadówce

51.128610,23.377181

Baza Paliw nr 10 w Kawicach

51.228043,16.447583

Baza Paliw nr 8 w Jastrowiu

53.418343,16.782163

Baza Paliw nr 7 w Trzebieży

53.649234,14.450796

Baza Paliw nr 5 w Emilianowie

52.426368,21.280153

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu

52.611896,17.184338

Baza Paliw nr 3 w Boronowie

50.662887,18.895509

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

52.978860088291775, 18.1058922056435

Baza Paliw nr 1 w Koluszkach

51.763731,19.802685

TERMINAL NAFTOWY

54.389403179801974,18.69662260962337

Baza Miszewko Strzałkowskie

52.531617616442404,19.83250553195951

Baza Gdańsk

54.358688,18.748702

Baza Adamowo

52.36124104565089,23.128233115845447

Biuro w Warszawie

52.25410760408089,20.995160786597452

Siedziba PERN

52.5362764,19.7554465