PERN: 500 tys. zł na pomoc Ukrainie

PERN przekaże Caritas Polska 500 tys. zł na pomoc mieszkańcom Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi. W akcje wsparcia naszych wschodnich sąsiadów na różne sposoby włączają się także sami pracownicy spółki.

W Firmie prowadzona jest komunikacja związana z możliwościami pomocy finansowej i materialnej dla poszkodowanych w wojnie Ukraińców, zebrano środki medyczne i odzież.

Jako jedna z kluczowych spółek skarbu państwa, która zarządza infrastrukturą krytyczną, nie możemy przejść obojętnie wobec tego co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nic nie jest w stanie zastąpić własnego domu i własnego miejsca na ziemi. Wierzę jednak, że nasza pomoc choć w niewielkim stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych – podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.