PERN S.A. dokonał zakupu blisko 21 mln akcji PKN ORLEN S.A., uzyskując niemal 5% udziału w kapitale akcyjnym Koncernu.

Mając na uwadze istotną rolę PERN w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz uwzględniając stabilną sytuację finansową Grupy, Zarząd Spółki postanowił wpisać się w program konsolidacji aktywów paliwowo-energetycznych.

Za sprawą tej transakcji kapitałowej, PERN S.A. realizuje swoją misję i interes właściciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-paliwowej. Spółka dokonała zakupu blisko 21 milionów akcji PKN ORLEN S.A. (dokładnie 20.949.506 sztuk), uzyskując 4,90% udział w kapitale akcyjnym Koncernu, co pozwoli na pełniejsze osiągnięcie synergii ze wzajemnej współpracy biznesowej obu Spółek. Nabycie akcji PKN ORLEN zapewni Spółce PERN wpływy z tytułu dywidendy z Koncernu – w latach zaangażowania kapitałowego w tę Spółkę.

Zakup aktywów finansowych podnosi wartość PERN S.A. i pozwala Spółce na kumulację kapitału niezbędnego do realizacji projektów ze Strategii na lata 2016-2020.

Podejmując decyzję o nabyciu akcji PKN ORLEN, PERN rozważył dwa główne aspekty swojej działalności. Po pierwsze, przesłankę wynikającą z kodeksu spółek handlowych, traktującą podmiot jako spółkę kapitałową, której głównym celem jest podnoszenie wartości firmy i grupy kapitałowej – co w konsekwencji prowadzi do wypłaty dywidendy do właściciela. Po drugie – aspekt zapewniający wypełnienie zadań dotyczących strategicznego charakteru przedsiębiorstwa w zakresie szeroko rozumianego rynku energetycznego.