Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym PERN S.A. świadczyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy odpowiednio usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2016 r, poz. 1165, Art. 1 pkt 2, z póź. zmian.)

Wykaz_przedsiebiorstw_czerwiec_2024