Inwestycja ta była kontynuacją I etapu budowy Terminalu Naftowego Gdańsk, w ramach którego w 2016 r. oddano do użytku sześć zbiorników (każdy po 62,5 tys. m3) o łącznej pojemności 375 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. To jedyny taki obiekt w Polsce, działający jako surowcowy hub morski.

Rozbudowa zwiększyła pojemność TNG do 765 tys. m3. W październiku 2020 roku przekazano do eksploatacji 4 zbiorniki o łącznej pojemności 345 tys. m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ostatni zbiornik o pojemności 45 tys. m3, został włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku.

Korzyści z realizacji inwestycji:

  • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa,
  • nowe możliwości magazynowania umożliwią gromadzenie zapasów interwencyjnych,
  • zwiększenie elastyczności systemu przesyłowego,
  • większe możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej,
  • nowe pojemności dla Klientów PERN,
  • bardziej efektywna obsługa tankowców wpływających do Naftoportu,
  • wzrost udziału PERN w rynku polskiej logistyki surowcowej.

Projekt TNG opracował PGNiG Gazoprojekt S.A. Głównym Wykonawcą Inwestycji było konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., jako lider i firma Agat S.A, partner konsorcjum. Funkcję inżyniera budowy pełnił Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.