3 czerwca 2024 r. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki PERN S.A. dokonało zmian w Zarządzie. Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Daniel Świętochowski, Wiceprezesem Zarządu został Pan Piotr Gryska. Na stanowiskach Wiceprezesów Zarządu pozostają Pan Marcin Giemza oraz Pan Zdzisław Koper (reprezentant załogi).

​Na stanowisko Prezesa Zarządu PERN S.A., od dnia 3 czerwca 2024 r., powołany został Pan Daniel Świętochowski, dotychczasowy Dyrektor Pionu Handlowego Spółki.

Daniel Świętochowski jest inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Ukończył studia menadżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Od 2003 roku związany z PERN S.A., gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Biura Operacji oraz Dyrektora Pionu Eksploatacji i ostatnio Dyrektora Pionu Handlowego. W swojej karierze w PERN był zaangażowany w działalność operacyjną na obiektach spółki w zakresie ropy i paliw. Przewodniczący Rady Nadzorczej NAFTOPORT Sp. z o.o.

„Przed PERN stoją ciekawe i ambitne wyzwania. Pamiętając o naszej podstawowej misji, dbaniu o bezpieczeństwo energetyczne państwa, musimy odpowiadać na zmiany i trendy rynkowe. Mamy doświadczoną i ambitną kadrę oraz potencjał, które pozwolą PERN odpowiedzieć na wyzwania przyszłości” – powiedział Daniel Świętochowski, Prezes Zarządu Spółki

​Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PERN S.A., z dniem 3 czerwca 2024 r., został powołany Pan Piotr Gryska, dotychczasowy Kierownik Działu Zgodności w PERN S.A.

Piotr Gryska jest radcą prawnym. W trakcie ponad 25-letniej kariery zawodowej kierował i zarządzał zespołami na różnych szczeblach organizacji. Jest ekspertem z zakresu regulacji i zarządzania ryzykiem regulacyjnym. W latach 2002 – 2004 zastępca Głównego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a w latach 2005 – 2017 członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jako wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji brał udział w szeregu działań zmierzających do usprawnienia i zwiększenia jawności procedury postepowania legislacyjnego na etapie rządowym, w tym m.in. koordynował i nadzorował prace legislacyjne nad regulaminem prac Rady Ministrów, działania związane z wdrożeniem systemu Rządowy Proces Legislacyjny oraz cyfrowego Dziennika Ustaw.

Od 2015 r., na różnych szczeblach organizacji zarządzał obszarami: prawnym, korporacyjnym, regulacji i compliance w spółkach prawa handlowego z obszaru energetyki (ORLEN S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o., OGP GAZ-SYSTEM S.A.). Od sierpnia 2023 r. – Kierownik Działu Zgodności i Pełnomocnik ds. compliance w PERN S.A.

Jest współautorem komentarza do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, autorem artykułów z zakresu finansów publicznych, kontroli państwowej, rządowego procesu legislacyjnego oraz legislacji.