Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. z dniem 31 lipca 2023 r. odwołało Pawła Stańczyka z funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie z dniem 1 sierpnia 2023 r. powołało Sebastiana Bojemskiego na Członka Zarządu oraz powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu PERN S.A.​​