Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz kształcenie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – to tylko niektóre z założeń podpisanego dziś porozumienia pomiędzy liderem logistyki surowcowo – paliwowej, spółką odpowiedzialną za bezpieczeństwo energetyczne Polski – PERN,  a renomowaną warszawską uczelnią akademicką – Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dziś w siedzibie WAT na warszawskim Bemowie podpisano porozumienie o współpracy. Z ramienia PERN spółkę reprezentowali: Mirosław Skowron prezes Zarządu PERN oraz Paweł Stańczyk – wiceprezes spółki.

W imieniu Wojskowej Akademii Technicznej porozumienie podpisał Rektor – Komendant gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak.

Nowoczesna myśl techniczna i innowacyjna w tak szybko zmieniającym się świecie to polisa bezpieczeństwa dla biznesu. O tym jak ważnym biznesem jest energetyka – dziś, kiedy Polska stała się krajem graniczącym bezpośrednio z konfliktem zbrojnym – nie trzeba przypominać. Jesteśmy dumni z faktu, że będziemy ściśle współpracować na płaszczyźnie wymiany wiedzy, specjalistycznych ekspertyz i najlepszych praktyk z tak znakomitą uczelnią. W ramach porozumienia chcielibyśmy także skorzystać z doradztwa naukowo-badawczego, czy konsultacji technologicznych i ekspertyz naukowców Uczelni – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

– Bardzo się cieszę, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie współpracować z firmą gwarantującą Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Jestem przekonany, że nasza współpraca zainicjuje realizację wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w obszarze logistyki paliw. Akademia będzie wspierać spółkę PERN w zakresie doradztwa zawodowego, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz. Z kolei dzięki praktykom i stażom organizowanym w Państwa firmie nasi studenci posiądą unikalną  wiedzę i umiejętności, a także  będą mogli wykazać się odpowiednimi kompetencjami podczas ich realizacji, zaś w przyszłości staną się jeszcze bardziej konkurencyjni na bardzo dynamicznym rynku pracy – powiedział Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Porozumienie wchodzi w życie w momencie podpisania. Jest to już trzecia umowa tego typu, którą PERN zawarł w ostatnim czasie ze środowiskiem akademickim. Podobne umowy zostały zawarte z Akademią Mazowiecką w Płocku i Politechniką Warszawską Filia w Płocku.

Wojskowa Akademia Techniczna funkcjonuje już ponad 70 lat. Jest liderem w zakresie kreowania powiązań pomiędzy przemysłem i biznesem a ośrodkami naukowo-badawczymi w poszukiwaniu innowacji. Od początku istnienia uczelni wiele jej rozwiązań znalazło swoje miejsce w przemyśle – stworzony przez WAT pierwszy laser okulistyczny w 1965 roku był pierwszym takim laserem w Europie.