Farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, ale także działacz niepodległościowy. Wszystkie te elementy, które mogłyby złożyć się na kilka życiorysów składają się na dokonania Ignacego Łukasiewicza – ojca przemysłu naftowego. Dziś pracownicy PERN oddali hołd wielkiemu Polakowi. W ogrodzie przy płockiej siedzibie spółki został posadzony dąb „Ignaś” wraz z informacją przypominającą wielkiego wynalazcę.

Ignacy Łukasiewicz to postać godna naśladowania dla młodych pokoleń wynalazców. Jak możemy przeczytać w książce wydanej przez Instytut Polityki Energetycznej w Rzeszowie – Prometeusz na ludzką miarę – Ignacy Łukasiewicz był idealistą. Nie dążył do zdobycia wielkiego majątku, ale oczekiwał, że jego działania przyczynią się do rozwinięcia górnictwa i rodzimego przemysłu ropy naftowej. Patriota i społecznik, bezinteresownie pomagał najbardziej potrzebującym, niczego w zamian nie oczekując. Dbał o swoich pracowników i ich rodziny. W swojej kopalni założył kasę bratniej pomocy, do której przymusowo musieli należeć wszyscy zatrudnieni, dzięki czemu mieli zapewnioną pomoc lekarską.

– Pomysły i wynalazki Ignacego Łukasiewicza bez wątpienia zmieniły bieg historii XX wieku. PERN jako spółka, która specjalizuje się w tematyce ropy naftowej i produktów jej rafinacji kultywuje pamięć o tym wybitnym Polaku. Dzisiaj sadzimy młody dąb, ku pamięci Ignacego Łukasiewicza. Ten dąb będzie wyjątkowym drzewem w naszym firmowym ogrodzie. Będzie symbolem przyszłości dla wszystkich pracowników PERN, tego, aby wzrastać bez strachu, co przyniesie jutro, jednocześnie budując silne korzenie. Dzięki tym korzeniom – naszej historii, tożsamości, ale również nowym gałęziom, czyli innowacjom, możemy wypracować stabilną przyszłość firmy – podkreślił Mirosław Skowron, prezes spółki.

Dąb szypułkowy jest cennym drzewem długowiecznym, którego długość życia wynosi przeciętnie sześćset, do nawet tysiąca lat. Jest to majestatyczne drzewo będące symbolem mądrości i siły, a także trwałości, stabilności i długowieczności. PERN od początku swojego funkcjonowania przy ulicy Wyszogrodzkiej stale dba o ogród wokół budynku, czego przykładem są sadzone w ubiegłych latach łąki kwietne. Zasadzony dąb wpisuje się w kolejne działania spółki na rzecz dbania o środowisko oraz estetyczną architekturę ogrodową wokół budynku.