Terminale Grupy PERN – rekordowe obroty w I kwartale 2023 roku

Architektura dostaw ropy naftowej i paliw do naszego kraju radykalnie zmieniła się od 24 lutego 2022 roku. Dla nadmorskich terminali Grupy PERN oznacza to pracę na najwyższych obrotach. W I kwartale 2023 roku, terminal paliwowy PERN w Dębogórzu przyjął prawie o połowę więcej paliwa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jeszcze lepsze wyniki zanotował Naftoport z Grupy PERN, który w tym czasie przeładował 8,7 mln ton ropy naftowej i paliw, poprawiając wynik z ubiegłego roku o blisko 60 proc.

Baza paliw w Dębogórzu w I kwartale 2023 roku przyjęła aż 24 tankowce co również oznacza 50 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022. Podobnie wyglądają statystyki związane z wysyłką przyjętego z morza paliwa w głąb kraju za pośrednictwem kolei. Dlatego PERN intensywnie rozwija swoją bazę magazynową w Dębogórzu i inwestuje w kolej. W tym roku zostaną oddane do użytku dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. mᶟ każdy, a w planach są kolejne trzy – tym razem o pojemności 50 tys. mᶟ każdy.

Inwestycje w kolej

PERN w dalszym ciągu będzie inwestował w infrastrukturę kolejową w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne. PERN chce również rozbudować nalewnię kolejową o czwartą kabinę załadunkową, ze względu na zapotrzebowanie rynku. Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego (obsługa większych tankowców) oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do Portu w Gdyni, jak również bazy paliw w Dębogórzu, pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowanie ich w głąb kraju.

Aż 110 tankowców na kwartał

W I kwartale 2023 roku Naftoportu przyjął i rozładował o 30 proc. więcej tankowców niż w analogicznym okresie 2022 roku. Tym samym spółka obsłużyła 110 statków.

– Kiedy mówimy o naszych zdolnościach przeładunkowych w zakresie ropy Naftowej, nie sposób nie wspomnieć także o roli naszej bazy surowcowej w Gdańsku i tamtejszym Terminalu Naftowym wraz ze stacjami pomp rurociągu pomorskiego w Pelplinie, Łasinie i Rypinie. Obiekty te umożliwiają elastyczny odbiór surowca z tankowców za pośrednictwem Naftoportu. Dzięki rozbudowie pojemności, która była realizowana w ostatnich latach, nad Bałtykiem mamy około 2 mln m ᶟ pojemności – podkreślił Paweł Stańczyk, prezes PERN.

W I kwartale tego roku Naftoport podpisał także umowę na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na rozbudowie terminalu o nowe stanowisko przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń. To ważny kamień milowy na drodze do zwiększenia przepustowości Naftoportu, a tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Po rozbudowie, terminal Naftoport uzyska kolejne, szóste już stanowisko, w tym drugie przystosowane do przyjmowania wielkich zbiornikowców oceanicznych klasy VLCC. Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie ciągłości operacyjnej oraz pełnej dostępności Naftoportu dla zgłaszanych dostaw surowcowych.