PERN ukończył budowę strategicznej inwestycji – rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia.

97- kilometrowy odcinek prowadzi od Bazy Paliw PERN w Boronowie do Terminala Paliw PKN ORLEN w Trzebini, dzięki czemu paliwa będą docierać szybciej i bezpieczniej do południowej części naszego kraju.

Kluczowa inwestycja

Transport rurociągowy jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa. Budowa rurociągu, ze względu na swoje ponadregionalne znaczenie, została uwzględniona w strategicznych dokumentach: „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” oraz „Programie dla Śląska”.

– Ostatnie lata pokazały, że musimy być gotowi na wszystkie scenariusze w zarządzaniu dostaw energii. PERN i PKN ORLEN to firmy, które są gwarantami zaopatrywania Polski w ropę naftową i paliwa. W obecnej sytuacji międzynarodowej każda inwestycja, która pozwala na magazynowanie lub szybszy transport produktów naftowych to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego cieszę się, że dzisiaj możemy świętować zakończenie takiego projektu jak budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia – powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rurociąg powstał, by poprawić szybkość i bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego aż o 97 km. Nowa magistrala przebiega przez tereny 11 miast i gmin Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Dotąd Górny Śląsk był zaopatrywany transportem łączonym (rurociąg, kolej, autocysterny), bądź koleją. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN Orlen w Trzebini, w którym są magazynowane benzyny silnikowe bezołowiowe, oleje napędowe oraz dodatki. Terminal jest strategicznym punktem na mapie sprzedaży i dystrybucji paliw ze względu na bliskość dużych rynków i aglomeracji oraz lokalizacji niedaleko dużego węzła kolejowego i autostrady A4.

– Transport rurociągowy to zwłaszcza dzisiaj kluczowy element surowcowego i produktowego łańcucha dostaw, od którego zależy sprawność całego systemu, jakość surowca i paliw oraz szybkość ich dostarczania do Klienta. Rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia to uzupełnienie brakującego ogniwa wcześniej istniejącej magistrali. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów i staramy się na nie odpowiadać. Dlatego nie tylko zwiększamy zasięg naszych rurociągów, ale i kontynuujemy rozbudowę baz, zwłaszcza w strategicznych nadmorskich lokalizacjach, tym samym poszerzając możliwości sprowadzania ropy naftowej i paliw z różnych kierunków świata  – podkreślił Paweł Stańczyk, Prezes PERN.

Bezpieczeństwo i dbałość o szczegóły

PERN na każdym etapie inwestycji zwracał uwagę na bezpieczeństwo projektu. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac został przeprowadzony złożony proces projektowania, który uwzględniał m.in. ocenę oddziaływania na środowisko, badania geotechniczne. Następnie uzyskano wszelkie niezbędne zgody administracyjne. Wszystkie rury wykorzystane podczas budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Mimo relatywnie niewielkiej średnicy – 25 cm, do produkcji prawie 6,5 tys. rur użyto ponad 5 tys. ton stali. Poddano je łącznie ponad 70 różnym próbom i testom, w tym m.in.: badaniom radiograficznym połączeń spawanych, statycznego rozciągania, magnetyzmu szczątkowego, ciągłości izolacji, próbom szczelności i wytrzymałości. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., z siedzibą w Koluszkach jako lider oraz  ZRUG Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. W projekt budowy rurociągu zaangażowanych było ponad 100 podmiotów (wykonawców, podwykonawców, dostawców).

Lokalne korzyści

Nowa magistrala to nie tylko szybszy i bezpieczniejszy transport paliw, ale i korzyści dla społeczności lokalnych. Projekt oznacza również zwiększenie budżetu gmin – o 2% podatku rocznego od wartości wybudowanej infrastruktury na jej terenie (od roku 2024). Gminy mogą zagospodarować tę kwotę dowolnie, wykorzystując na ważne dla społeczności lokalnej cele. Dodatkowo tam, gdzie było to możliwe realizując prace wykonawcy korzystali z usług świadczonych przez miejscowe i regionalne firmy.

Megainwestycje PERN

Megainwestycje PERN to kompleksowy program rozbudowy infrastruktury krytycznej zarówno magistral takich jak rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia, jak i zbiorników na ropę naftową i paliwa. Dotychczas zostało oddanych 20 magazynów na produkty naftowe o łącznej pojemności 574 tys. m³ oraz 590 tys. m³ pojemności na ropę naftową. Obecnie PERN jest w trakcie budowy kolejnych 8 zbiorników w 4 lokalizacjach oraz uruchomił przetarg na zaprojektowanie 3 magazynów w nadmorskiej bazie paliw w Dębogórzu.