PERN publikuje pierwszy w historii spółki Raport Zrównoważonego Rozwoju „Nasza odpowiedzialność”. Dokument podsumowuje strategiczne projekty i  działalność firmy w 2021 r. w zakresie kluczowych kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Prezentowany Raport Zrównoważonego Rozwoju PERN S.A. obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz uwzględnia wybrane informacje z wcześniejszego okresu oraz z 2022 r. Pierwszy raport to ważny krok dla PERN – pokazuje, że spółka, która zawiaduje kluczową infrastrukturą państwa, nie tylko osiąga dobre wyniki, ale dba o transparentność i realizuje kolejne działania zapewniające zrównoważony rozwój.
– Szybko zmieniająca się rzeczywistość rynku naftowo-paliwowego powoduje, że jako spółka Skarbu Państwa, której głównym filarem działań jest gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie dostaw surowca i paliw płynnych, musimy aktywnie reagować na wyzwania dzisiejszego świata – zmieniać się i rozwijać – podkreśla Igor Wasilewski, Prezes PERN. – Mając świadomość spoczywającej na nas powinności, chcemy mieć wpływ na otoczenie gospodarcze i społeczne, bo odpowiedzialność w biznesie to dla nas ważny punkt odniesienia, na którym budujemy nasze wartości – dodaje.

Dokument został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami GRI (Global Reporting Initiative) i gromadzi pogłębione dane dotyczące działalności firmy, strategii, modelu biznesowego, szans i ryzyk, a także inwestycji i realizowanych projektów, czyli wszystkie najistotniejsze informacje z punktu widzenia interesariuszy spółki.

Pełna wersja Raportu Zrównoważonego Rozwoju PERN 2021 “Nasza odpowiedzialność”