PERN wyróżniony przez Urząd Dozoru Technicznego

PERN otrzymał wyróżnienie za utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego podczas Gali 30-lecia Akredytacji Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. Nagrodę, w imieniu Spółki odebrał  Igor Wasilewski, prezes PERN.

UDT wyróżniła firmy i instytucje, które wykazują się szczególnie ważną działalnością dla przemysłu i gospodarki naszego kraju, a przy tym zachowują najwyższe standardy bezpieczeństwa. Współpracują z Urzędem Dozoru Technicznego w obszarze dbałości o bezpieczeństwo produktów i usług oraz realizowanych procesów, które są na wysoce wyróżniającym się poziomie. Wyróżnienie to służy także wzmacnianiu i kreowaniu takich postaw w innych firmach.

Dokładamy wszelkich starań, aby być przygotowanym do działania w każdej sytuacji, nawet takiej, którą dziś trudno sobie wyobrazić. Znaleźliśmy się w elitarnym gronie firm, które w strategicznych obszarach działania mają wdrożonych i certyfikowanych przez UDT – Cert aż pięć norm ISO. Dążymy do tego, aby się ciągle doskonalić, napędzając gospodarkę paliwami i dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polski – zaznaczył Igor Wasilewski.

Przypomnijmy, że UDT – Cert jest jednostką certyfikującą Zintegrowany System Zarządzania PERN, który składa się z systemów zarządzania: jakością, ciągłością działania, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania środowiskowego. Certyfikaty są potwierdzeniem, że PERN – kluczowa spółka infrastruktury energetycznej państwa, wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO.