Już niebawem 7 nowych zbiorników w bazach PERN

PERN, dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz odpowiadając na potrzeby Klientów, stale rozbudowuje swoje bazy surowcowe i produktowe. Niedawno został zakończony montaż dachów na 7 nowych zbiornikach w 3 lokalizacjach. Planowany termin ukończenia całej inwestycji to połowa tego roku. Po rozbudowie pojemość magazynowa baz wzrośnie aż o 224 tys. m3.

PERN dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, gdzie zmagazynowane jest ponad 2,2 mln m3 produktów naftowych i 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m3. Firma ciągle rozwija swoją infrastrukturę magazynową, zwiększając możliwości przechowywania zapasów interwencyjnych, tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Megainwestycje PERN

Program Megainwestycje PERN obejmuje kompleksową rozbudowę infrastruktury – budowę nowych rurociągów, a także nowe pojemności w bazach surowcowych i produktowych. Pierwszy etap rozbudowy baz paliw obejmował wybudowanie w 2019 roku 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap to w 2021 roku 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m3, w bazach w: Dębogórzu, Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W ramach tych dwóch etapów na terenie całego kraju powstało aż 13 nowych zbiorników o łącznej pojemności 350 tys. m3 co oznacza prawie 20% wzrost pojemności w ciągu ostatnich kilku lat.

Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w pierwszej fazie budowę aż 7 nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m3, w trzech różnych lokalizacjach: w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Dębogórzu. Druga faza jest obecnie na etapie wyboru wykonawcy.

Kluczowy moment inwestycji

Montaż dachu na zbiorniku to zawsze bardzo ważny moment dla całej inwestycji.

W Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej dachy zostały zamontowane w najczęściej preferowanej przez wykonawców technologii tzn. montaż konstrukcji dachu został wykonany na placu w bliskiej odległości od zbiornika, a następnie przeniesiony na konstrukcję zbiornika. W przypadku tej metody to bardzo precyzyjna i skomplikowana procedura, szczególne znaczenie dla powodzenia całej operacji mają odpowiednie warunki pogodowe, a zwłaszcza prędkość wiatru. Silne podmuchy – powyżej 9 m/s uniemożliwiają jej przeprowadzenie. Podnoszenie odbywało się przy pomocy żurawia gąsiennicowego o maksymalnym udźwigu 650 ton. Każdy dach waży ok. 218 ton.

W Bazie Paliw nr 21 Dębogórzu dach zbiornika został zamontowany inną metodą – ze względu na brak wystarczającego miejsca na dźwig i plac na budowę dachu. Dach zamontowano przy pomocy masztu montażowego w centralnej części zbiornika. Kluczowym elementem w takiej technologii jest rusztowanie, zbudowane pod całą powierzchnią dachu, dzięki któremu montowana i spawana jest konstrukcja dachu zbiornika. Następnie układane i spawane są blachy pokrycia dachu.

Inwestycje pozwolą zwiększyć morskie dostawy paliw do Polski

Terminal produktów naftowych w Dębogórzu to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Baza umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata. Tylko w zeszłym roku baza w Dębogórzu przeładowała ponad 2 miliony ton paliw.

Nowe inwestycje w tej bazie to nie tylko magazyny – jednocześnie PERN do 2024 roku tylko na projekty związane z infrastrukturą kolejową przeznaczy ponad 40 mln zł. Chodzi o intensywne prace związane z rozwojem i modernizacją frontu załadunkowego cystern kolejowych, oraz powiększeniem bocznicy kolejowej.  W efekcie liczba załadowanych cystern zwiększy się tam o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych.

Współpraca z Portem Gdynia to możliwość obsługi większych tankowców

PERN współpracuje z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, czego efektem jest stale modernizowana infrastruktura, która ma za zadanie zwiększać bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwiać obsługę znacznie większych jednostek. Obecnie w Dębogórzu są realizowane prace modernizacyjne na drugim ramieniu przeładunkowym w celu dostosowania go do rozładunku  większych tankowców – powyżej 30 tys. ton. W tym roku zostanie przeprowadzone również pogłębienie podejścia do stanowiska, co umożliwi obsługę tankowców o zanurzeniu do 15 m.