PERN ma zielone światło na rozpoczęcie budowy rurociągu Boronów–Trzebinia

Kluczowa dla południa Polski inwestycja – rurociąg produktowy Boronów–Trzebinia – wchodzi w zasadniczą fazę realizacji. PERN właśnie uzyskał ostatnie dla części liniowej pozwolenie na budowę – w województwie małopolskim i tym samym zakończył etap kompletowania zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia jego budowy. Projekt jest elementem programu Megainwestycji PERN.

Przedłużenie rurociągu to ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami, co przełoży się na mniejszą liczbę autocystern, a  w efekcie na mniej spalin i hałasu, tak uciążliwych dla okolicznych mieszkańców. To także większe bezpieczeństwo na drogach, nie tylko dla lokalnych mieszkańców. Dodatkową korzyścią z inwestycji jest również zwiększenie budżetu gmin – o 2% podatek roczny od wartości wybudowanej infrastruktury.

Rurociąg będzie przebiegał przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego, w sumie jedenaście miast i gmin. Dzięki temu projektowi istniejąca magistrala rurociągowa Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. w Trzebini zostanie przedłużona aż o ok. 97 km. Oznacza to poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

Komplet decyzji administracyjnych

W zeszłym roku PERN uzyskał decyzje środowiskowe (wskazują, jak należy zaprojektować i zrealizować przedsięwzięcie tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne) i lokalizacyjne dla tej inwestycji. Pozwolenie na budowę to ostatnia decyzja administracyjna, która jest niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Wydanie pozwoleń na budowę dla części liniowej w województwie śląskim i małopolskim oznacza, że wykonawca inwestycji może przystąpić do prac.

Przed ich rozpoczęciem, z odpowiednim wyprzedzeniem, gmina oraz jej mieszkańcy zostaną o tym poinformowani. Każdy dostanie zestaw niezbędnych informacji dotyczących podstawowych spraw związanych z projektem.

Wykonawcy inwestycji

Wykonawcą prac jest konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo AGAT S.A., z siedzibą w Koluszkach (lider), ZRUG Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (partner).

Najważniejsze informacje dotyczące tej inwestycji są dostępne na stronie internetowej: boronowtrzebinia.pl. Pytania prosimy przesyłać na adres: