Baza Paliw PERN w Dębogórzu: dachy nowych zbiorników „rosną” razem z nimi

W Bazie Paliw w Dębogórzu trwa montaż dwóch nowych zbiorników po 32 tys. m3. Odbywa się on inaczej niż zazwyczaj: zwykle dach jest montowany na gotowych zbiornikach, tym razem dachy „rosną” razem z nimi. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2021 r. Po rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrośnie do prawie 260 tys. m3.

W pierwszej połowie września został zakończony montaż konstrukcji stalowej i poszycie dachów na obu zbiornikach, a następnie wykonano powłoki antykorozyjne. Obecnie trwają prace związane z podnoszeniem zbiorników i montażem kolejnych pierścieni płaszcza (carga/pas stalowych blach). Równolegle trwa montaż płaszczy ścian osłonowych zbiorników, rurociągów oraz budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Montaż dachu za pomocą podnoszenia hydraulicznego

Zwykle montujemy płaszcz zbiorników, a następnie umieszczamy na nich dach (jak np. we wrześniu w bazie w Małaszewiczach). W tym przypadku płaszcz zbiorników jest montowany metodą podbudowy pierścieni – na obwodzie dna zbiornika rozmieszcza się podpory montażowe, służące do podnoszenia. Montaż rozpoczął się od drugiego pierścienia (cargi), a następnie pierwszego (licząc od góry), do którego zamontowano konstrukcję i poszycie dachu. W kolejnym kroku cała konstrukcja jest podnoszona przy pomocy 45 siłowników hydraulicznych i montowane są kolejne cargi. Natomiast osłona zbiorników jest budowana tradycyjną metodą, rozpoczynając od najniższych carg.

Zdecydowaliśmy się na realizację budowy zbiorników akurat tą metodą montażu ze względu na ofertę najbardziej optymalną czasowo, jak i finansowo. Dodatkowo minimalizujemy ryzyko związane z pracą na wysokości, jak również z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu – specjalistycznych żurawi do podnoszenia wielkogabarytowych ładunków.  -Tomasz Salwa, Kierownik projektu
Wykonawcy inwestycji

Wykonawcą prac jest konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Aldesa Construcciones S.A. oraz MEKRO Sp. z o.o.

Megainwestycje PERN

Zbiorniki w Dębogórzu to element II etapu rozbudowy baz paliw, należącego do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³, drugi etap, obecnie realizowany, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³, również w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Obecnie przygotowywany jest III etap. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami.