PERN projektuje nowe zbiorniki na paliwa

PERN rozstrzygnął postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy 15 zbiorników na produkty naftowe – najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. III etap rozbudowy pojemności magazynowych w bazach paliw to jeden z elementów programu Megainwestycje PERN, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy jednoczesnym spełnianiu bieżących potrzeb klientów.

Prace projektowe obejmą przygotowanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz wielobranżowych wykonawczych  budowy zbiorników o pojemności nominalnej 32 tys. m3 każdy, przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także uzyskanie pozwoleń na budowę w następujących lokalizacjach:

  • 3 x 32 tys. m3 w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
  • 4 x 32 tys. m3 w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
  • 2 x 32 tys. m3 w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
  • 3 x 32 tys. m3 w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu,
  • 3 x 32 tys. m3 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Umowa obejmie również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć budowlanych.

Odpowiedź na potrzeby rynku

PERN S.A., jako firma logistyczna, której jednym z filarów działalności jest składowanie i magazynowanie paliw, stale dąży do rozwoju swojej infrastruktury magazynowej. W wyniku ograniczenia działalności tzw. „szarej strefy” nastąpił znaczący wzrost obrotu paliwami w Bazach Paliw należących do PERN, co znacząco przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli także na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami oraz przechowywanie zapasów interwencyjnych.

Kolejny element Megainwestycji PERN

To już trzecia rozbudowa pojemności magazynowych w ramach programu Megainwestycje PERN. I etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3, II etap, obecnie realizowany, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m3. Stopień realizacji III etapu będzie zależny od sytuacji rynkowej, konsumpcji paliw i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami. Megainwestycje to także rozbudowa terminala naftowego i parku zbiornikowego w Gdańsku oraz budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i rurociągu naftowego Gdańsk-Płock.