PERN: 5 aut dla Wojskowego Instytutu Medycznego

PERN przekazał w formie darowizny 5 samochodów na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego. Auta wesprą Instytut w walce z epidemią koronawirusa. Wartość rynkowa samochodów to blisko 150 tys. zł brutto. Wcześniej Fundacja Grupy PERN przekazała ponad 1,2 mln zł na rzecz innych placówek medycznych.

Na początku kwietnia Spółka przekazała także na rzecz Płockiego Wolontariatu wsparcie w formie zakupionych tkanin bawełnianych – 200 metrów bieżących. Materiał zostanie wykorzystany do uszycia maseczek ochrony osobistej dla potrzebujących instytucji i wolontariuszy. Z przekazanego materiału zostanie wykonanych ok. 3700 maseczek.