Rewers na rurociągu „Przyjaźń” poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski

PERN zdecydował by wschodnia część rurociągu „Przyjaźń” uzyskała możliwość rewersyjnego tłoczenia ropy naftowej, czyli tłoczenia surowca z Płocka do Adamowa. Obecnie transport odbywa się jedynie w przeciwnym kierunku. Celem jest wzrost elastyczności sieci logistycznej Spółki oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski. Firma rozpoczęła już poszukiwania wykonawcy tego projektu.

Możliwości rewersyjnej pracy ma dziś tylko rurociąg północny łączący Gdańsk z Płockiem. Jak bardzo takie rozwiązanie jest  potrzebne, przekonaliśmy się w czasie tzw. kryzysu chlorkowego, kiedy do kraju napłynęła z Rosji zanieczyszczona ropa naftowa. Na 46 dni zatrzymano tłoczenie rurociągiem „Przyjaźń”, a ciężar pracy wziął na siebie właśnie odcinek północny sieci PERN.

Jego rola jeszcze bardziej wzrośnie gdy zostanie wybudowana II nitka tej magistrali – 6 lutego 2020 roku PERN ogłosił postępowanie na wybór „Inżyniera budowy” dla tej inwestycji.

Rewers na wschodnim odcinku rurociągu „Przyjaźń” da nam możliwość elastycznego i dwukierunkowego przesyłania ropy między bazami, aby w pełnym zakresie i bez żadnych zakłóceń obsługiwać naszych klientów.
-Igor Wasilewski, prezes PERN.

Rewers odcinka wschodniego jest elementem  realizowanych obecnie kluczowych inwestycji Spółki w obszarze bezpieczeństwa energetycznego państwa. Chodzi o  rozbudowę pojemności surowcowych i paliwowych, oraz budowę rurociągu surowcowego z Gdańska do Płocka i paliwowego z Boronowa do Trzebini. Obecna sieć rurociągów ropy naftowej w naszym kraju wynosi 1843 km. Sieć rurociągów paliwowych to 636 kilometrów.