PERN zwiększył pojemność Bazy Paliw w Nowej Wsi Wielkiej

W bazie PERN w Nowej Wsi Wielkiej zakończył się właśnie proces budowy dwóch nowych zbiorników na olej napędowy o pojemności 32 tys. m³ każdy. Spółka finalizuje tym samym kolejną inwestycję dotyczącą magazynowania paliw. W Bazie w Koluszkach zostały oddane do eksploatacji już dwa podobne zbiorniki. Wartość obu inwestycji przekroczyła 130 mln zł.

Zakończenie projektu oznacza, że pojemność bazy w Nowej Wsi Wielkiej wyniesie blisko 360 tys. m³.

Budowa nowych pojemności jest jedną z kluczowych inicjatyw rozwojowych PERN w kontekście wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. W związku z uszczelnieniem obrotu paliwami, w naszym kraju skokowo wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw.
-Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej powstała w 1979 roku. Obiekt posiada 20 zbiorników i zajmuje się przyjmowaniem produktów z rurociągu dalekosiężnego, cystern kolejowych i cystern drogowych, a także magazynowaniem oraz wydawaniem produktów na rynek.

Jest to kolejny zrealizowany terminowo projekt w segmencie paliwowym naszej spółki Naftoremont-Naftobudowa. Inwestycja w Nowej Wsi Wielkiej wraz z rozbudową Gdańskiego Terminalu wpisują się w strategię Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal i potwierdzają dużą aktywność naszej firmy na rynku projektów przemysłowych.
-Krzysztof Figat prezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Filary inwestycyjne PERN

Biorąc pod uwagę trendy rynkowe i wyzwania stojące przed sektorem energetycznym, a także rządową politykę dla sektora naftowego, PERN rozpoczął realizację szeregu projektów inwestycyjnych.  Spółka zamierza wybudować drugi rurociąg  surowcowy od portu Morza Bałtyckiego  do centrum Polski. Pozwoli on na pogłębienie dywersyfikacji oraz pełną separację jakościową nowych gatunków ropy dla klientów PERN.

Firma jest w trakcie rozbudowy zbiorników magazynowych na ropę: chodzi o 7 nowych zbiorników w gdańskim Terminalu Naftowym oraz w Bazie w Gdańsku. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową powiększy się o prawie 600 tys. m³, do poziomu 4,1 mln m³. Zarówno budowa nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk, jak i w TNG już się rozpoczęła.

W segmencie paliwowym PERN planuje wybudować nowe zbiorniki o łącznej pojemności 700 tys. m³ (I i II etap 350.000 m³; III etap 350.000 m³). Realizacja III etapu będzie zależna od wzrostu konsumpcji w kraju i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami. Spółka wybuduje także rurociąg paliwowy z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini (długość ok. 100 km) oraz zwiększy przepustowość rurociągów paliwowych dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej.