Klienci analizują propozycje rozwiązań wypracowane w Mińsku

W celu ochrony polskiego systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych, 24 kwietnia PERN wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie.

Spółka podjęła taką decyzję na prośbę klientów, dla których świadczy usługę transportu rurociągowego zakupionej przez nich ropy.

26 kwietnia 2019 r. zostały przekazane klientom wypracowane w Mińsku propozycje rozwiązań. Obecnie klienci analizują te możliwości.

PERN koncentruje się na kwestiach nadrzędnych, czyli zabezpieczeniu systemu przesyłowego oraz wsparciu klientów.