Połącznie spółek serwisowych grupy PERN stało się faktem

Sąd rejestrowy wpisał do KRS nowy, połączony podmiot – Naftoserwis. Tym samym zakończył się formalny proces połączenia spółek serwisowych Grupy PERN. Integracja efektywnego Naftoserwisu oraz innowacyjnej CDRiA wytworzy dodatkowe synergie w dotychczasowych obszarach działania obu spółek, co przełoży się wprost na atrakcyjną ofertę dla klientów.

Naftoserwis zajmuje się świadczeniem usług serwisowych na bazach paliw oraz zapewnieniem ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej instalacji i urządzeń. Spółka posiada 10 zakładów serwisowych na terenie całego kraju. Współpracuje z największymi operatorami w branży paliwowej. Aktualnie Naftoserwis jest zaangażowana w roli podwykonawcy w proces budowy zbiorników na paliwa w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej oraz zakończyła ambitny projekt modernizacji instalacji rozładunku paliw w porcie w Gdyni. CDRiA to z kolei wysoko wyspecjalizowany podmiot zajmujący się m.in. diagnostyką rurociągów – głównie ropy naftowej. Usługi wykonywane są przy użyciu unikalnych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanych i skonstruowanych bezpośrednio w tej Spółce.

Naftoserwis i CDRiA na rynkach zagranicznych

2018 rok przyniósł kilka projektów międzynarodowych realizowanych przez łączące się spółki. Specjaliści Grupy PERN przeprowadzili inspekcję rurociągu należącego do Belgian Pipeline Organisation, pracując na instalacjach wchodzących w skład infrastruktury NATO. Współpraca z klientem będzie kontynuowana w roku 2019. W najbliższych dniach planowane jest z kolei  zakończenie projektu diagnostyki 5 linii rurociągów realizowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki nowym kontraktom przychody połączonych firm na koniec 2018 roku wyniosą ok 29 mln zł. To o około 4 mln zł więcej niż rok wcześniej. W sposób znaczący wzrosły także przychody z tytułu realizacji projektów spoza grupy PERN – o ponad 7 proc. w tym roku.

Ambitne plany

Połączony Naftoserwis zamierza w przyszłym roku zaoferować nową usługę czyszczenia zbiorników na ropę naftową. Firma oczekuje na dostawę zaawansowanego systemu czyszczenia zbiorników. Pozwala on na prace serwisowe prowadzone wewnątrz zbiornika bez konieczności wykonywania ich fizycznie przez pracowników, którzy jedynie obsługują samo urządzenie. W sposób zdecydowany zwiększa to bezpieczeństwo ludzi przy wykonywaniu tych prac.