PERN – w 2018 r. padnie rekord obrotów na rynku paliw

Już ponad 13 mln m³ paliwa wydała ze swoich baz Spółka PERN poprzez wszystkie kanały dystrybucji (autocysterny, rurociągi i kolej) w okresie od stycznia do listopada 2018 r. To blisko 10% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Według prognoz PERN oznacza to, że 2018 rok zostanie zakończony kolejnym rekordem. Obrót paliwami będzie wyższy o blisko 1 mln m³ i wyniesie w przybliżeniu 14 mln m³.

Pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy oraz rosnący PKB wpływają na wzrost obrotów na rynku paliw. Chcemy wykorzystać ten trend i dlatego rozwijamy naszą infrastrukturę tak, aby klienci mogli zrealizować zwiększone zapotrzebowanie na magazyny oraz skorzystać ze sprawnej logistyki. Do 2022 roku infrastruktura PERN w sposób istotny się powiększy. W przypadku magazynów na ropę będzie to wzrost o 17%; magazynów paliwowych o 23%; a rurociągów paliwowych o 21%.-Igor Wasilewski, prezes PERN

PERN skutecznie realizuje program mega inwestycji i wspiera rynek pracy

Rozbudowa nowych pojemności na paliwa i magazynów na ropę oraz rozwój sieci rurociągów w obu obszarach – to kluczowe wyzwania związane z rozwojem Spółki do 2022 roku. W tym momencie PERN finalizuje budowę dwóch zbiorników w bazie paliwowej w Koluszkach. Ich technologiczny rozruch właśnie się dokonuje. Podobny projekt jest realizowany w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej. Zbiorniki w obu lokalizacjach będą przeznaczone do magazynowania oleju napędowego. Obie inwestycje oznaczają, że możliwości Spółki w zakresie magazynowania paliw zwiększą się o ponad 120 tys. m³.

W sumie, w segmencie paliwowym PERN wybuduje nowe zbiorniki o łącznej pojemności 700 tys. m³ (I i II etap 350 000 m³; III etap 350 000 m³). III etap zależeć będzie od wzrostu konsumpcji w kraju oraz zapotrzebowania na magazynowanie paliw i obroty baz.

Jedną z kluczowych mega inwestycji jest także rozbudowa gdańskiego Terminala Naftowego. Celem jest wybudowanie pięciu nowych zbiorników na ropę. Da to w sumie prawie 400 tys. m³ nowych pojemności magazynowych. Dzieje się tak, bo polskie rafinerie sprowadzają coraz więcej ropy drogą morską za pośrednictwem tankowców. Chodzi o to, by jeszcze sprawniej obsługiwać statki z surowcem zawijające do naszego kraju.

Aktualnie trwa procedura przetargowa dotycząca tej inwestycji. Obecnie w TNG funkcjonuje już sześć magazynów o łącznej pojemności 375 tys. m³. Dodatkowo, w Bazie surowcowej w Gdańsku trwa także budowa dwóch zbiorników na ropę o pojemności 100 tys. m³ każdy. Planowany termin zakończenia budowy przypada na kwiecień 2020 roku.

Firma rozpoczęła prace nad studium wykonalności drugiej nitki ropociągu pomorskiego od portu Morza Bałtyckiego do centrum Polski. Nowy rurociąg pozwoli na pogłębienie dywersyfikacji oraz pełną separację jakościową nowych gatunków ropy dla klientów PERN.

PERN wybuduje także rurociąg paliwowy z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini (długość ok 100 km) oraz zwiększy przepustowość rurociągów paliwowych dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej.

Nasze inwestycje nie tylko stanowią o przyszłości PERN, ale stanowią także potężny zastrzyk pieniędzy dla rodzimej gospodarki, ponieważ wszystkie projekty realizujemy wspólnie z polskimi firmami. Te projekty to także miejsca pracy w branży budowlanej.-Igor Wasilewski, prezes PERN

Efektywne połączenie PERN i OLPP

Od początku tego roku PERN funkcjonuje jako połączony podmiot. Dzięki temu – z uwagi na skalę działania – firma jest w stanie wziąć na siebie złożone i kapitałochłonne inwestycje w logistykę oraz magazynowanie ropy i paliw. Wynikają one zarówno z potrzeb klientów, jak i celów strategicznych państwa zorientowanych wokół zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dla klientów połączenie PERN i OLPP oznacza łatwiejszą współpracę tylko z jednym podmiotem. Zintegrowana firma pozostaje solidnym i stabilnym pracodawcą, z większymi możliwościami rozwoju zawodowego oraz awansu dla pracowników.