Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości PERN S.A. przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych zaangażował się w projekt edukacyjny skierowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych. Przygotowane zostały wystawy edukacyjne pt.: „W drodze do niepodległości” oraz plansze nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Plansze edukacyjne prezentują najważniejsze wydarzenia oraz sylwetki wybitnych Polaków, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zaprojektowane zostały w taki sposób, że do grudnia 2018 roku plansze służyć będą jako tradycyjny kalendarz, następnie po odcięciu kalendarium pozostaną na wyposażeniu szkoły jako pomoc dydaktyczna.

Aby otrzymać materiały edukacyjne dla szkoły lub zarezerwować wystawę należy wejść stronę www.dlaniepodleglej.pl i skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres