OLPP i Naftoserwis zawarły umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych na wszystkich Bazach Paliw. To nowoczesne obiekty, na których wykorzystywane są przez OLPP najnowsze rozwiązania technologiczne, zapewniające najwyższą jakość realizowanych usług. Stała obsługa ze strony Naftoserwisu gwarantuje przy tym sprawne i nieprzerwane działanie infrastruktury technicznej Baz Paliw i jej dostępność dla klientów OLPP. Współpraca spółek jest przykładem synergii w ramach Grupy Kapitałowej PERN, której efektem jest jednocześnie wkład w bezpieczeństwo energetyczne kraju.