9 grudnia 2016 r. w Brukseli, odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji Dzień Energii Europy Środkowej.

Uczestnicy dyskutowali o bezpieczeństwie dostaw gazu i energii elektrycznej w regionie CE.

Głównym tematem dyskusji podczas konferencji, była decyzja Komisji Europejskiej zezwalająca Gazpromowi na zwiększenie dostępu do gazociągu OPAL, kontynuacja projektu Nord Stream 2 oraz jego niezgodność z zasadami Unii Energetycznej i szkodliwość dla regionu. Priorytetową zasadą Unii jest bezpieczeństwo energetyczne, solidarność oraz zaufanie, dlatego też wdrażane projekty powinny odpowiadać tym standardom.

Jednym z głównych prelegentów, zaproszonych do wystąpienia na konferencji był Rafał Miland – Wiceprezes PERN oraz członek Rady Dyrektorów CEEP, który odniósł się do kwestii nowelizacji systemu energetycznego oraz uniezależnienia Europy Środkowej od rosyjskiego gazu, czego kluczowym czynnikiem miałby być korytarz gazowy Północ-Południe: „Odpowiednia konstrukcja rynku zintegrowanych rynków energii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej stanowi cel strategiczny dla współpracy energetycznej w regionie, a nowy pakiet legislacyjny znacznie zmieni sposób, w jaki energia jest generowana, sprzedawana i transportowana. Jednakże, ambicje powinny wychodzić poza rozwój fizycznej infrastruktury oraz wzajemnych połączeń, i powinny także obejmować odpowiednie ramy prawne.” – oświadczył.

Wnioski z dyskusji były jednoznaczne – dywersyfikacja dostaw gazu do Europy Środkowej i Wschodniej, pozwoli na zwiększenie wolnej konkurencji między dostawcami, równocześnie oferując większe możliwości wyboru wszystkim kontrahentom.