5 grudnia 2016 r. Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A. podczas II edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, wziął udział w panel dyskusyjnym zatytułowanym „Infrastruktura krytyczna”. Impulsem do rozmowy było pytanie moderatora panelu o najważniejsze inwestycje infrastrukturalne do 2020 roku, wzmacniające bezpieczeństwo Polski. W dalszej części uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad możliwościami skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej, w kontekście zarówno miejsca instytucji państwowych w systemie, takich jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jak i realizacji strategii w kluczowych spółkach będących elementem integracji infrastruktury krytycznej. Podczas debaty poruszony został temat przyszłości polskiego sektora energetycznego. Uczestnicy rozmawiali także o sposobach ochrony łączności i sieci telekomunikacyjnych, które w dzisiejszych czasach stanowią jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie elementów infrastruktury krytycznej. Panel zakończył się rozważaniami na temat możliwych sposobów na zminimalizowanie ryzyka występującego przy dużych projektach inwestycyjnych i jakie w związku z tym należy przyjąć modele finansowania inwestycji.

W panelu, oprócz Wiceprezesa Milanda, udział wzięli: Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Adam Gawęda – Senator RP; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Jakubowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Andrzej Kurpiewski – Prezes Zarządu, LitPol Link; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i dr Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych.

Ogólnopolskie Szczyt Gospodarczy OSG 2016, to konferencja poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.