6 grudnia 2016 r. w Warszawie, odbyły się dwie znaczące konferencje, dotyczące branży paliwowej. W obydwu spotkaniach spółkę OLPP reprezentował Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu.

Konferencja „Nafta-Chemia 2016” zgromadziła czołowych przedstawicieli branży naftowej i chemicznej. W trakcie spotkania omówione zostały najistotniejsze kwestie dotyczące przeobrażeń sektora chemicznego, strategii wydobywczych polskich spółek, wizji rozwoju polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku oraz kwestie bezpieczeństwa surowcowego. Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu OLPP wziął udział w panelu „Porządki w dystrybucji. Rynek paliw i szara strefa”, w którym mówił o skuteczności „pakietu paliwowego” oraz „pakietu energetycznego”, w związku z ograniczeniem funkcjonowania szarej strefy na rynku paliw.

W czasie XV Forum Dyskusyjnego „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG/LNG”, Prezes Paweł Stańczyk uczestniczył w dyskusji panelowej, poświęconej najnowszym regulacjom prawnym na rynku paliwowym oraz wpływom biokomponentów na jakość produktów z branży. W toku rozmowy, Prezes Stańczyk poruszył temat prawidłowych procedur przyjmowania i magazynowania paliw. Organizatorem Forum była Polska Izba Paliw Płynnych.