13 października 2016 r. Igor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN wziął udział w II Dolnośląskim Kongresie Energetycznym – „Nowa strategia paliwowo-energetyczna Polski”, który odbył się we Wrocławiu. Gościem spotkania był także Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu Spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była zagadnieniom infrastruktury i organizacyjnych narzędzi bezpieczeństwa energetycznego, innowacyjności gospodarki polskiej, uwarunkowań realizacji inwestycji strategicznych. Głównym celem dyskusji było sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej polityki paliwowo-energetycznej, a także zarysowanie nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków energetycznych w Polsce i Europie Środkowej.

W drugim bloku tematycznym, poświęconym strategicznym przedsięwzięciom i inwestycjom, Prezes Zarządu PERN zaprezentował nową Strategię Spółki na lata 2016-2020.

Podczas dyskusji, doktryna energetyczna określona została jako raz wypracowany i niezależny od sytuacji politycznej, kierunek rozwoju energetyki. Priorytetami przy jej tworzeniu muszą być przede wszystkim bezpieczeństwo i suwerenność energetyczna oraz tania energia i surowce.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, iż należy obserwować i czerpać doświadczeń z działań, podejmowanych w obszarze energetyki przez inne kraje. Według ekspertów, świat wkracza w erę elektryfikacji ciepłownictwa i transportu, co całkowicie zmienia perspektywę postrzegania rodzimej polityki paliwowej.

W konferencji udział wzięło ponad 130 przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu.

Organizatorem Kongresu był Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska.