Uprzejmie zawiadamiamy, iż od dnia 26.09.2016 r. biuro Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Warszawie, będzie się mieścić przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Zapraszamy do nowej siedziby.

Informujemy także, iż zmianie ulegną następujące numery telefonów i faksów:

Biuro w Warszawie
tel.ogólny: 22 860 74 00
sekretariat: 22 860 74 01
fax: 22 860 74 51

Biuro Handlowe
tel.: 22 860-74-05

Kontakt dla Mediów
tel. 22 860-74-54