PERN S.A. – tak brzmi, już oficjalnie, nowa nazwa krajowego lidera logistyki ropy naftowej. W środę, 1 czerwca 2016 r., została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy.  Spółka ma również nowy znak graficzny.
Zmianę nazwy należy uwzględnić w kierowanych do Spółki dokumentach, natomiast wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów i adres – pozostają bez zmian.

Nowa, skrócona nazwa jest prosta, łatwa do zapamiętania, lepiej brzmi w językach obcych, odpowiada współczesnym standardom biznesu.  Spółka nie zrezygnowała jednak z tradycji: główny człon nazwy, „PERN”, który zapewnia firmie rozpoznawalność w branży, pozostaje bez zmian.

Do tradycji nawiązuje również nowe logo Spółki.  Wiodąca litera P, to nic innego jak zmodernizowana i zdynamizowana forma rurociągu z poprzedniego znaku. Konstrukcja litery E obrazuje z kolei tak charakterystyczne dla Spółki elementy jak budynek siedziby firmy, czy specyficzną konstrukcję zbiornika.

Nowe logo jest natomiast bardziej klarowne w formie,  oszczędne, niemal techniczne – przez co nawiązuje do inżynieryjnej działalności Spółki, ułatwia rozpoznawalność marki oraz pozwala na uporządkowanie wizualne spółek Grupy Kapitałowej PERN. Przesłanie nowego logotypu to:
  • Potęga technologii
  • Poszanowanie środowiska
  • Profesjonalizm załogi

Osoba do kontaktu
Roman Góralski
Rzecznik Prasowy
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock,
tel. (24) 266 23 29, (0) 608 466 526,
e-mail: