---- ---

Laboratorium Ropy w Gdańsku

54.38917841712113, 18.696475984657102

Laboratorium Ropy w Adamowie

52.36089047538654,23.1281687484984

Laboratorium Ropy w Miszewku Strzałkowskim

52.5311378636423,19.832430436490554

Laboratorium Paliw Płynnych w Małaszewiczach

52.02268129783607,23.551054383617565

Laboratorium Paliw Płynnych w Kawicach

51.227929736157265,16.44633571587538

Laboratorium Paliw Płynnych w Woli Rzędzińskiej

50.02800291414952,21.07999897360829

Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie

52.42717082183045,21.28023334747413

Laboratorium Paliw Płynnych w Rejowcu

52.64994101060617,17.188957098157633

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie

50.66327316163628,18.89494761580943

Laboratorium Paliw Płynnych w Koluszkach

51.76439217241606,19.802706268109418

Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu

54.604004,18.464587

Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy

54.139152,17.548025

Baza Paliw nr 17 w Baryczy

51.350176,17.387032

Baza Paliw nr 15 w Narewce

52.842943,23.722654

Baza Paliw nr 13 w Zawadówce

51.128610,23.377181

Baza Paliw nr 10 w Kawicach

51.228043,16.447583

Baza Paliw nr 8 w Jastrowiu

53.418343,16.782163

Baza Paliw nr 7 w Trzebieży

53.649234,14.450796

Baza Paliw nr 5 w Emilianowie

52.426368,21.280153

Baza Paliw nr 4 w Rejowcu

52.611896,17.184338

Baza Paliw nr 3 w Boronowie

50.662887,18.895509

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

52.978860088291775, 18.1058922056435

Baza Paliw nr 1 w Koluszkach

51.763731,19.802685

TERMINAL NAFTOWY

54.389403179801974,18.69662260962337

Baza Miszewko Strzałkowskie

52.531617616442404,19.83250553195951

Baza Gdańsk

54.358688,18.748702

Baza Adamowo

52.36124104565089,23.128233115845447

Biuro w Warszawie

52.25410760408089,20.995160786597452

Siedziba PERN

52.5362764,19.7554465