Zarząd OLPP uczestniczył w Kongresie 590, który stanowi forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, polityki i legislacji. W czasie Kongresu dyskutowano m.in. o reindustrializacji w kontekście zabezpieczenia potrzeb energetycznych polskiego przemysłu oraz zapewnienia bezpiecznych dostawy energii.

Uczestnicy panelu energetycznego omawiali kwestie związane ze zmianami w polskim sektorze energetycznym, aby mógł on sprostać wymaganiom rozwijającej się Polski. Dyskutowano także o priorytetach inwestycyjnych państwa oraz dywersyfikacji źródeł i nośników energii.