PERN konsekwentnie rozbudowuje bazy paliw

PERN ogłosił przetarg na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w bazie paliw w Dębogórzu. Będą w nich magazynowane produkty naftowe. Każdy zbiornik ma mieć  pojemność 32 tys. m³. Termin składania ofert upływa 10 października br.

Rozbudowa pojemności magazynowych w bazach paliw PERN to kolejna z ważnych dla Spółki inwestycji. Budowa zbiorników magazynowych w bazach paliw, to odpowiedź PERN na znaczący wzrost popytu na świadczone usługi. Nowe zbiorniki m.in zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

W tym roku trafiły już do eksploatacji dwa zbiorniki w Koluszkach i dwa zbiorniki w Nowej Wsi Wielkiej – każdy po 32 tys. m³ – łącznie 128 tys. m³. W drugim etapie rozbudowy wykonywane są już roboty budowlane zbiornika o pojemności 32 tys. m³ w Koluszkach, a dla pozostałych lokalizacji (bazy paliw: w Boronowie, w Rejowcu, w Emilianowie, w Dębogórzu i w Małaszewiczach) trwają prace przygotowawcze, w tym wybór wykonawców poszczególnych inwestycji. Drugi etap rozbudowy pojemności na paliwa zwiększy możliwości PERN o 222 tys. m³.