Prawie 3 mln zł zainwestował już PERN w swoje laboratoria, aby przygotować się na ważną zmianę na rynku paliw, jaka czeka nas od 2024 roku. Chodzi o wdrożenie nowego formatu benzyny – 95 E10, który zawiera więcej bioetanolu niż w obecna benzyna 95 E5. Inwestycje spółki oznaczają większe bezpieczeństwo klientów odbierających paliwa z baz PERN, a w efekcie bezpieczeństwo kierowców na stacjach paliw.

Wdrożenie formatu benzyny 95 E10 nastąpi od 1 stycznia 2024 r. Podstawowa różnica między tymi produktami polega na zwiększonej zawartości bioetanolu (alkoholu etylowego) z maksymalnych 5% obecnie do maksymalnie 10% w nowym formacie.

Laboratoria PERN przeprowadziły już szereg testów kontrolnych, których celem było przygotowanie do wdrożenia nowego produktu. Zostały zweryfikowane kwestie, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w procesie logistycznym, aby zagwarantować wysoką jakość produktu.

– Rolą laboratoriów PERN jest monitorowanie jakości paliwa wprowadzanego do obrotu przez bazy PERN, tak aby było w 100% zgodne z wymaganiami. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego przygotowania z naszej strony pod kątem analitycznym, tj. dostosowania zakresów pomiarowych zawartości bioetanolu w benzynie, co wiązało się z koniecznością doposażenia naszych laboratoriów w specjalistyczną aparaturę chromatograficzną o szerszym zakresie pomiarowym oraz wyższej wydajności – podkreślił Mirosław Skowron, prezes Zarządu PERN.

Na straży bezpieczeństwa klientów

Na system laboratoryjny PERN składa się łącznie 11 laboratoriów – 8 laboratoriów paliw i 3 ropy. Laboratoria ropy zlokalizowane są na terenach bazy w Adamowie i Miszewku Strzałkowskim oraz w Terminalu Naftowym w Gdańsku. Ich podstawową działalnością jest prowadzenie badań laboratoryjnych ropy naftowej, która jest transportowana i magazynowana w systemie PERN, w celu określenia jej parametrów fizykochemicznych.

Laboratoria Paliw Płynnych wykonują badania paliw, biopaliw i biokomponentów płynnych zgodnie z wymaganiami norm produktowych. Największym tego typu ośrodkiem w PERN jest Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej. Pozostałe laboratoria działają w bazach w Koluszkach, Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach.

Laboratoria PERN po­siadają nowoczesne wyposażenie oraz doświadczoną kadrę, co daje gwaran­cję, że produkty które trafiają z PERN na stacje paliw, spełniają wymagania jakościowe. To ma kluczowe znacze­nie dla bezpieczeństwa konsumentów. Rokrocznie otrzymują pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji, które jest potwierdzeniem, że analizy wykonywane przez ekspertów spółki spełniają wysokie standardy, a to ma kluczowe znaczenie dla klientów i samej jakości paliw, tankowanych na stacjach.