Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PERN S.A. roku podjęło decyzję o zmianach w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PERN S.A.

 

Zgodnie z Uchw​ałą NWZ, do składu Rady Nadzorczej PERN S.A. Walne Zgromadzenie Spółki powołało:

 • Monikę Namysłowską na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
 • Pawła Białka na funkcję Członka Rady Nadzorczej,
 • Artura Przewrockiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

 

Od 1 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza działa w składzie:

 • Adam Piotrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Marek Kosicki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Michał Drzazga – Członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej,
 • Monika Namysłowska – Członek Rady Nadzorczej,
 • Paweł Białek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Artur Przewrocki – Członek Rady Nadzorczej.

 

 

Natomiast do składu Zarządu PERN S.A. został powołany Pan Marcin Giemza, któremu powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Od 8 kwietnia 2024 roku Zarząd Spółki będzie działać w składzie:

 • Mirosław Skowron – Prezes Zarządu,
 • Marcin Giemza – Wiceprezes Zarządu,
 • Zdzisław Koper – Wiceprezes Zarządu.