PERN i Naftoport podpisały umowę serwisową, na podstawie której służby techniczne PERN będą obsługiwać serwisowo elementy instalacji morskiego terminalu Naftoportu, by utrzymać tą infrastrukturę na jak najwyższym poziomie wydajności i bezpieczeństwa technicznego. Dzięki temu Naftoport i PERN zwiększą bezpieczeństwo technologiczne kluczowych dla Polski operacji, związanych z przeładunkiem surowca i paliw.

Umowa między spółkami dotyczy remontów i ewentualnych awarii. Realizatorami po stronie PERN będą służby techniczne, które mają wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu infrastruktury krytycznej.

PERN dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których pojemność wynosi ponad 2,4 mln m³ produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³. Firma zarządza 2600 km rurociągów surowcowych i produktowych.

– Takie podejście pozwoli naszej spółce zależnej w maksymalnym możliwym stopniu skoncentrować się na podstawowych działaniach związanych ze sprawnym przeładunkiem wielkich wolumenów ropy naftowej i paliw. Obciążenie Naftoportu wzrosło istotnie w związku z wojną w Ukrainie i embargiem na rosyjskie węglowodory – podkreślił Mirosław Skowron, prezes PERN.

Naftoport, należący do Grupy PERN zanotował w I półroczu tego roku rekordowe obroty. Wynik półrocza był lepszy aż o 1 mln ton niż obroty w całym 2019 roku, kiedy w związku z kryzysem chlorkowym przez 46 dni zatrzymane było tłoczenie rurociągiem „Przyjaźń” i dostawy do Polski realizowane były drogą morską.

W I półroczu 2023 roku Naftoport przeładował prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw czyli aż o dwie trzecie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym czasie do nabrzeży spółki zawinęły aż 222 tankowce, przy 163 statkach w analogicznym okresie 2022.

– Dziś Naftoport działa na maksymalnych obrotach i w dającej się przewidzieć przyszłości ta sytuacja się nie zmieni. Naszym największym zobowiązaniem wobec klientów jest szybki i efektywny rozładunek tankowców z zamówionym przez nich surowcem lub paliwami. Obecnie pracujemy nad rozbudową naszych mocy przeładunkowych, by poprawić elastyczność i bezpieczeństwo prowadzonych na taką skalę operacji – zaznaczył Andrzej Brzózka, prezes Naftoportu.