Zakończył się montaż dachów na zbiornikach w bazach paliw PERN w Boronowie oraz w Rejowcu. W Boronowie zadaszono dwa nowe zbiorniki, a w Rejowcu aż trzy. To kolejne kamienie milowe programu MEGAINWESTYCJE.

Sukces tej operacji był możliwy, dzięki doświadczeniu pracowników oraz precyzji wykonania konstrukcji dachów i zbiorników, które zagwarantowały doskonałe spasowanie elementów.

Przypomnijmy, że w tym roku do eksploatacji trafi do eksploatacji 8 nowych zbiorników o łącznej pojemność 256 tys. mᶟ.

PERN dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln m³ produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³. Firma ciągle rozwija swoją infrastrukturę magazynową, zwiększając możliwości przechowywania zapasów interwencyjnych, a tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Film otrzymaliśmy dzięki uprzejmości wykonawcy.