Rurociąg paliwowy z Boronowa do Trzebini, nowe zbiorniki produktowe o pojemności 256 tys. mᶟ, z których Klienci PERN skorzystają już jesienią i rozbudowa zdolności do przyjmowania paliw z morza – to tylko niektóre kluczowe projekty, znajdujące się w agendzie firmy na 2023 rok. Na inwestycje i remonty w Nowym Roku spółka przeznaczy blisko 0,7 mld zł. Cel? Jeszcze większe wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski w obszarze ropy naftowej i paliw. Jest to kluczowe w związku z postępującą zmianą architektury dostaw ropy naftowej do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie.

Megainwestycje – klucz do bezpieczeństwa

Nowy – 2023 rok będzie rokiem kontynuacji inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne państwa. Na początku roku do eksploatacji trafi nowy rurociąg paliwowy, dzięki któremu zwiększy się możliwość dostaw produktów naftowych m.in. dla południowej Polski, w tym zwłaszcza Aglomeracji Śląskiej. Obecnie trwają prace finalne i testy tej magistrali, która zostanie włączona do eksploatacji już w styczniu.

Jesienią 2023 roku do eksploatacji trafi także 8 nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 256 tys. mᶟ. PERN planuje wybudować nowe magazyny m.in. w bazie paliw nr 21 w Dębogórzu, która już teraz pełni funkcję kluczowego ogniwa systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne.  Dodatkowo w Dębogórzu powstaną jeszcze trzy kolejne zbiorniki o pojemności 50 tys. mᶟ każdy, przeznaczone do przechowywania produktów naftowych, które ułatwią obsługę Klientów zainteresowanych importem paliw.

Inwestycje w kolej

PERN w dalszym ciągu będzie inwestował w infrastrukturę kolejową w Dębogórzu m.in. poprzez modernizację torów i stanowisk załadunkowych nalewni kolejowej, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne. PERN rozważa także rozbudowę nalewni kolejowej o czwartą kabinę załadunkową, jeśli takie będzie zapotrzebowanie rynku. Działania te połączone z inwestycjami Portu w Gdyni, polegającymi na modernizacji Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych i pogłębieniu toru wodnego (obsługa  większych tankowców) oraz z inwestycjami PKP związanymi z poprawą dostępu kolejowego do Portu w Gdyni oraz bazy paliw w Dębogórzu – pozwolą na zwiększenie wolumenów produktów naftowych, które są przyjmowane w Dębogórzu i ekspediowane w głąb kraju.

– PERN jest dziś jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie ropy naftowej i paliw. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie płynnego funkcjonowania naszej gospodarce. Stąd inwestycje w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia stabilności dostaw ropy naftowej  – podkreślił Paweł Stańczyk, prezes PERN. Jesteśmy w historycznym momencie, bo rynek energetyczny wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze w ubiegłym roku. Dołożymy jednak wszelkich starań by wywiązać się ze strategicznych obowiązków spoczywających na spółce – dodał Paweł Stańczyk.

Naftoport: elastyczne i stabilne dostawy surowca

Obecnie w związku ze zmianą architektury dostaw ropy naftowej do Polski sercem naszego kraju stał się Naftoport, przyjmujący surowiec z tankowców. To jedyny w Polsce morski terminal przeładunku ropy naftowej i jeden z największych terminali przeładunku produktów jej rafinacji. To także jeden z największych przeładunkowych terminali na Bałtyku. W związku z dywersyfikacją dostaw ropy naftowej poprzez tankowce, w tym różnych gatunków tego surowca, pojawiła się konieczność rozbudowania jego przepustowości. Dlatego PERN będzie dążył aby w Naftoporcie powstało kolejne stanowisko do przyjmowania tankowców z ropą naftową.

Analiza nowych projektów

Biorąc pod uwagę oczekiwania Klientów i fakt, że coraz więcej ropy naftowej trafia do Polski drogą morską, PERN analizuje kolejne projekty inwestycyjne, które ułatwią zarządzanie dostawami surowca. spółka rozważa m.in. dalszą rozbudowę bazy surowcowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz bazy magazynowej w Gdańsku. Firma jest także przygotowana do budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, który dostarcza surowiec z morza do Polski i Niemiec.  Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć będzie od Klientów z którymi toczą się rozmowy na temat przyszłości tej inwestycji.

Ekologiczny PERN inwestuje w OZE

Zapewniając bezpieczeństwo dostaw ropy i paliw, PERN będzie jednocześnie dalej modernizował swoje instalacje aby były one bardziej ekologiczne. Kontynuowany będzie także program rozwoju odnawialnych źródeł energii ponieważ będą one wpływały na obniżenie kosztów zużycia prądu elektrycznego w spółce oraz będą ważnym elementem dywersyfikacji działalności.

PERN planuje zrealizować także inne programy w kierunku ekologii, m.in.: program modernizacji zasilania i oświetlenia, program modernizacji wodociągów i kanalizacji ścieków, a także modernizację i budowę instalacji odzysku par benzyn.

– Obecnie rachunki za prąd stanowią duży procent naszych kosztów firmowych. Wobec rosnących cen energii, inwestycje w odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do zmniejszenia tych kosztów. Inwestowanie w czystą energię, pochodzącą z odnawialnych źródeł, przynosi więc nie tylko korzyści finansowe, ale i pozwala na zadbanie o stan środowiska naturalnego – zaznaczył Prezes PERN.

W 2023 roku Spółka będzie realizowała kolejne projekty związane z fotowoltaiką, energią wiatrową, a także wodorem. Do 2028 roku nakłady PERN na budowę portfela projektów B+R będą oscylowały wokół kwoty 1,5 mld zł.