Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. 13 grudnia 2022 r. odwołało Krzysztofa Rogalę oraz Mateusza Radeckiego ze składu Zarządu PERN S.A., jednocześnie powołało Pawła Kolczyńskiego oraz Włodzimierza Maros na funkcje Wiceprezesów Zarządu Spółki.

Paweł Kolczyński

Doświadczony menedżer, radca prawny oraz wykładowca akademicki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zaoczne Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski, od 2006 roku radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, przez 10 lat prowadzący kancelarię prawną wyspecjalizowaną w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotu z branży logistyki paliwowej (OLPP Sp. z o.o.), w latach 2014 – 2016 radca prawny zatrudniony w OLPP Sp. z o.o.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu grupą kapitałową, w sprawowaniu aktywnego nadzoru właścicielskiego i ochronie interesu Skarbu Państwa oraz przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych. W latach 2018 – 2022 Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w latach 2016 – 2018 Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Zdobył także doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów łączenia spółek Skarbu Państwa, wykonywaniu w imieniu Skarbu Państwa uprawnień właścicielskich wobec 109 spółek z udziałem Skarbu Państwa (Program Efektywność+), koordynowaniu działań restrukturyzacyjnych i naprawczych.

Organizował konsorcja finansowe dla podmiotów gospodarczych; pozyskał gwarancje portfelowe dla ARP od Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego na kwotę do 250 mln zł; wdrożył program pomocy publicznej Polityka Nowej Szansy (1,2 mld zł); wprowadził szereg nowych instrumentów antykryzysowych w ramach ARP Tarczy (1,7 mld zł) oraz nowych usług finansowych: leasing, factoring. Ma doświadczenie w zarządzaniu obszarem badań i rozwoju oraz innowacji, współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi, jest inicjatorem Konferencji „Kadry Przyszłości. Kadry dla Przemysłu”.

Założyciel stowarzyszeń: Podkarpacka Dolina Wodorowa (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Śląsko – Małopolska Dolina Wodorowa (Członek Komisji Rewizyjnej) i Dolnośląska Dolina Wodorowa.

Członek Rady Uczelni na Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Przewodniczący Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Włodzimierz Maros

Absolwent Master of Business Administration (MBA) na uczelni im. L. Koźmińskiego. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi. Dysponuje wiedzą o  budowaniu i wdrażaniu strategii w spółkach.

W ostatnich latach swoją aktywność zawodową skupiał wokół przemysłu energetycznego, w tym w latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A w Kielcach, podmiotu należącego do grupy kapitałowej ARP S.A. Zdobył tam doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów połączenia Spółek Skarbu Państwa. Zaprojektował i wdrożył w spółce działania restrukturyzacyjne i naprawcze.

W okresie 2020-2022 był Wiceprezesem Elmen Sp. z o. o., podmiotu należącego do grupy kapitałowej PGE, gdzie realizował zadania w obszarze remontów i modernizacji krytycznej infrastruktury energetycznej dla PGE GiEK S.A – Elektrownia Bełchatów.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Chemar S.A w Kielcach.