Naftor otrzymał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakończyła postępowanie wobec spółki Naftor, należącej do Grupy PERN i wydała cztery świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Trzeciego Stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczone:

 

  1. klauzulą „TAJNE” na okres do 17.06.2029 r., klauzulą „POUFNE” na okres do 17.06.2032,
  2. klauzulą „NATO SECRET” na okres do 17.06.2029 r., klauzulą „NATO CONFIDETIAL” na okres do 17.06.2032 r.,
  3. klauzulą  „UEIEU SECRET”  na okres do 17.06.2029 r., klauzulą „UEIEU CONFIDENTIAL” na okres do 17.06.2032 r.,
  4. klauzulą „ESA SECRET” o nr SBPCK0083222S na okres do 17.06.2029 r., klauzulą „ESA CONFIDENTIAL” na okres do 17.06.2032 r.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego miało na celu ustalenie czy Naftor posiada zdolności do ochrony informacji niejawnych, m.in. w aspektach: finansowym, organizacyjnym, kadrowym. Dołączyliśmy do wąskiego grona podmiotów posiadających przedmiotowe świadectwa o klauzuli „Tajne”, co w kontekście zajmowanej kluczowej pozycji w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa państwa oraz obrotu specjalnego ma ogromne znaczenie – zwiększa zakres możliwości realizowania umów i świadczonych usług.

Dodatkowo, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu audytu i zatwierdzeniu właściwej dokumentacji niejawnego systemu teleinformatycznego „BSI NAFTOR PF”, wydała świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego o nr 118/2022 na okres do 31.05.2027 r.