Energia ze słońca w bazach PERN

Eprosument S.A. wygrał przetarg dotyczący solaryzacji 20 obiektów PERN.

Na mocy zakończonego przetargu, Eprosument opracuje koncepcję budowy instalacji fotowoltaicznych w zakresie pozwalającym na uzyskanie warunków przyłączenia, opracuje Program Funkcjonalno-Użytkowy, a także przygotuje dokumentację niezbędną do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych. Firma zajmie się również kompleksowo wykonaniem i przeprocesowaniem dokumentacji koniecznej do uzyskania wymaganych zgód administracyjnych.

Projekt solaryzacji obiektów PERN to zadanie zakrojone na szeroką skalę, bowiem działania będą prowadzone w bazach i stacjach pomp ulokowanych na terenie 10 województw: śląskim, dolnośląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim i lubelskim.

To kolejny krok PERN w kierunku wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 2020 roku Spółka uruchomiła instalację fotowoltaiczną w bazie paliw w Boronowie, a obecnie prowadzi także prace nad uzyskaniem warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznych w 9 kolejnych lokalizacjach. Trwają także postępowania na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Zarządu PERN w Płocku oraz w bazach paliw w Rejowcu i Emilianowie.

Przykładamy dużą wagę do racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych. Budowa naszych instalacji PV to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, realizowanego w ramach Strategii PERN na lata 2021 – 2024, na który planujemy przeznaczyć 130 mln zł – mówi Paweł Lis, kierownik projektu, koordynator Zespołu Inwestycji i Modernizacji PERN. – Nie bez znaczenia jest też dla nas czynnik ekonomiczny. Regularnie zwiększamy swoje zaangażowanie w produkcję własnej energii elektrycznej, ponieważ chcemy obniżyć jej koszty – dodaje.-
Istotnie, elektrownie fotowoltaiczne to dziś najskuteczniejsze rozwiązanie, z którego mogą korzystać firmy, by przeciwdziałać rosnącym kosztom energii. Poza ekologią, fotowoltaika to przede wszystkim rentowny biznes. Stopy zwrotu przy tego rodzaju inwestycjach sięgają dzisiaj nawet 20%, a nakłady finansowe na ten cel zwracają się już po 4-5 latach. – mówi Jakub Mróz, dyrektor regionalny w Eprosument S.A.-
Wdrożenie rozwiązań z zakresu OZE pomaga także przedsiębiorstwom zredukować ślad węglowy, co jest przejawem troski o środowisko naturalne i wspiera realizację wymogów dotyczących ESG.