Komunikat PERN S.A.

Walne Zgromadzenie PERN S.A. powołało z dniem 21. stycznia 2021 roku pana Mateusza Radeckiego na Członka Zarządu Spółki i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Mateusz Radecki od 2016 roku zarządzał Pionem handlowym PERN S.A. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Siarkopolu z Grupy PERN, a obecnie członkiem Rady Nadzorczej tej spółki.

Mateusz Radecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Odbył także praktykę dyplomową z obroną na EDF R&D/EDF GROUP w Paryżu. Posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii i zarządzaniu ludźmi. Kierował zespołami technicznymi, sprzedażowymi  oraz odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji. Zarządzał zmianami w dużych zespołach. Prowadził między innymi procesy centralizacyjne, negocjacje dużej wartości, w tym akwizycyjne oraz wdrażał nową kulturę organizacyjną opartą na wartościach oraz zarządzaniu przez cele.

W latach 2011 – 2016 związany z Grupą GPEC, zajmował min. stanowisko dyrektora technicznego oraz dyrektora handlowego. Był m.in. prezesem Zarządu Orchis Energia Sopot Sp. z o.o., z Grupy GPEC, gdzie uczestniczył między innymi w stworzeniu i realizacji planu naprawczego dla Spółki, nowego modelu biznesowego zapewniającego finansowanie ambitnego planu rozwoju firmy.

W PERN S.A. Mateusz Radecki zbudował i wdrożył efektywną strategię budowania długofalowych relacji z klientami. W tym czasie PERN osiągnął wzrost przychodów o ponad 30 proc. Sukcesem nadzorowanego przez niego Pionu handlowego było m.in. istotne usprawnienie procesu zakupowego, czy poprawa efektywności nadzorowanych jednostek oraz usprawnienie obsługi klienta.