PERN skróci czas obsługi kierowców autocystern

Przebudowa stanowisk nalewczych, wyposażenie linii nalewczych w najnowsze moduły dozowania dodatków firmowych, a także wyposażenie linii nalewczych w urządzenia do dozowania biokomponentów – to główne obszary które zamierza zmodernizować PERN aby poprawić komfort kierowców i skrócić czas obsługi autocystern w bazach paliw.  Właśnie zostały podpisane umowy z wykonawcami tych zadań.

Modernizacja odbywa się w bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu i Kawicach. Pierwsze zmodernizowane stanowiska nalewcze trafią do eksploatacji jesienią tego roku. Celem zmian jest także optymalizacja załadunków autocystern i poprawa bezpieczeństwa na bazach, bo kierowcy będą mogli zatankować wszystkie produkty na jednym stanowisku.

Więcej stanowisk multiproduktowych

Rozpoczęta właśnie modernizacja stanowisk nalewczych, przyczyni się do stworzenia stanowisk „multiproduktowych”, co umożliwi kierowcy odebranie dowolnej kompozycji paliw oraz dodatków uszlachetniających przy jednym stanowisku, bez konieczności przejazdu cysterny na inną wyspę nalewczą.

Zastosowanie tego rozwiązania skraca łączny czas załadunku nawet o kilka minut i wpływa na skrócenie czasu oczekiwania kierowców przed bazą paliw. Realizacja zadań w ramach modernizacji i standaryzacji frontów autocysternowych umożliwi również zwiększenie liczby wydań oleju napędowego z dodatkiem biokomponentów, co dla naszych Klientów ma niezmierne znaczenie ze względu na konieczność spełnienia wskaźnika NCW.-Tomasz Doliasz,  kierownik Działu Przygotowania i Paszportyzacji