Klienci PERN uzgodnili wznowienie dostaw ropy do kraju

Zakończyło się moskiewskie spotkanie producentów, dystrybutorów i odbiorców ropy naftowej przesyłanej poprzez rurociąg „Przyjaźń” do Polski i Niemiec. Strony uzgodniły procedurę rozpatrzenia roszczeń rafinerii, odbierających surowiec z Rosji. Jednocześnie zostało potwierdzone ustalenie o wznowieniu dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń” na dzień 10 czerwca.  PERN jako operator rurociągu na terenie Polski jest gotów operacyjnie do wznowienia tłoczenia.

W rozmowach wzięli udział m.in. przedstawiciele firm ze strony polskiej i rosyjskiej i niemieckiej: traderzy, dostawcy i rafinerie. W spotkaniu uczestniczył także Pawieł Sorokin, wiceminister energii Rosji.

Częściowe wznowienie dostaw surowca z Rosji rurociągiem „Przyjaźń” nastąpi 10 czerwca. Spółka Transnieft, która potwierdziła wolę zapłaty za roszczenia słusznie zgłoszone, jest w trakcie oczyszczania tej części rurociągu. Natomiast 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu zostaną włączone do bieżącej eksploatacji.

Przypomnijmy, że od 24 kwietnia na podstawie uzgodnień z rafineriami nastąpiło wstrzymanie dostaw ropy do polskiego systemu przesyłowego z uwagi na jakość surowca. Poziom zanieczyszczeń zagrażał funkcjonowaniu rafinerii.

PERN nieprzerwanie dostarcza ropę do rafinerii. Tłoczony surowiec jest zblendowany w taki sposób, aby poziom zanieczyszczenia chlorkami organicznymi odpowiadał poziomowi, jaki określili Klienci. Blendowanie w odpowiednich proporcjach powoduje, że rafinerie mogą prowadzić swoją działalność w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Ponadto Klienci wykorzystują ropę pochodząca z zapasów oraz dostaw realizowanych drogą morską.