2 czerwca 2017 r., podczas jubileuszowej gali z okazji 20-lecia OLPP, Spółka uhonorowana została odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” – honorowym wyróżnieniem nadawanym przez ministra właściwego do spraw energii.

Odznaczenie oraz gratulacje z rąk Elżbiety Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, Przedstawiciela Ministra Energii, odebrał Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu OLPP.

Dyrektor Elżbieta Piskorz podkreśliła znaczenie Spółki OLPP i jej długoletnie działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Prezes Paweł Stańczyk dziękując za tak doniosłe wyróżnienie zaznaczył, że „odznaka to szczególne wyróżnienie dla Spółki, dlatego chciałby przekazać to wyróżnienie na ręce wszystkich pracowników, którzy nieustannie od 20 lat pracują na sukces OLPP”.

Odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.