W dniach 4-5 października 2016 r. w hotelu Kawallo koło Płocka odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona taktyce gaszenia zbiorników magazynowych z cieczami palnymi zorganizowana przez PERN S.A. w Płocku wraz z Komendą Miejską PSP w Płocku. Wśród 160 gości i uczestników byli m.in. st. bryg. Jarosław Kurek – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie wraz z zastępcą, st. bryg. Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Toruniu wraz z zastępcą, Komendę Główną PSP reprezentował st. bryg. Tadeusz Jopek Dyrektor KCKRiOL.

Konferencję otworzył Sławomir Stachowicz – Wiceprezes Zarządu PERN S.A., który przybliżył działalność zebranym Grupy Kapitałowej PERN oraz omówił organizację ochrony przeciwpożarowej w PERN. Następnie głos zabrali Mazowiecki Komendant Wojewódzki oraz Dyrektor KCKRiOL, którzy podsumowali współpracę pomiędzy PSP i PERN za ostatnie 3 lata.

Część merytoryczną wykładów rozpoczął Ewen Duncan z Anglii z prezentacją pt. „Minimalne wymagania przepisów w zastosowaniu praktycznym – zabezpieczenia przeciwpożarowe”. Prelegent porównywał przepisy do doświadczeń i praktycznego podejścia do ochrony ppoż. W zakładach petrochemicznych, na przykładzie wielu pożarów zbiorników na całym świecie począwszy od lat 80-tych ubiegłego wieku (przepisy kontra dobre praktyki). Ewen jest strażakiem, specjalistą obecnie pracującym dla firmy Williams Fire and Hazard Control, który uczestniczył w gaszeniu wielu pożarów w przemyśle naftowym, w tym również brał zbiorników magazynowych. W swojej pracy wykorzystuje ogromne doświadczenie zdobyte przez firmę, której strażacy ugasili m.in. pożar największego zbiornika na świecie o średnicy 84 metrów w Orion w 2001 roku.

Duncan przedstawił także prezentację pt. „Taktyka prowadzenia działań gaśniczych przy pożarach zbiorników magazynowych, wyrzut ropy naftowej”. Najniebezpieczniejszymi pożarami zbiorników są pożary ropy naftowej z uwagi na możliwość powstania wyrzutu płonącej ropy ze zbiornika. Ewen przedstawił opatentowaną metodę gaszenia zbiorników z wykorzystaniem tzw. stopy pianowej oraz mechanizm powstawania wykipienia i wyrzutu ropy poparty wieloma przykładami. Prelegent przedstawił mechanizm postawania stopy pianowej na palącej się powierzchni cieczy w zbiorniku, sposób i możliwości rozpływania się piany na powierzchni cieczy, rodzaje środków pianotwórczych możliwych do zastosowania podczas gaszenia, konieczność wychłodzenia temperatury pożaru ropy naftowej przed przystąpieniem do gaszenia, sposób gaszenia tzw. „uśmiechu” zbiornika oraz przypominał o zabezpieczeniu rozgrzanego zbiornika i produktu, surowca po ugaszeniu.

Kolejnym wykładowcą był dr Nial Ramsden z Anglii, który wygłosił referat pt. „Program LASTFIRE – wprowadzenie i cele + Systemy pianowe: o czym należy pamiętać”. Lastfire to organizacja międzynarodowa zajmująca się pożarami zbiorników magazynowych, wykonująca m.in. niezależne testy pian gaśniczych zbliżone jak do prawdziwych warunków pożarowych. Mówił m.in. o wpływie pian gaśniczych na środowisko naturalne, o błędach w przechowywaniu środków pianotwórczych i błędnie wykonanych lub niesprawnych instalacjach gaśniczych. Opierał się oczywiście na przykładach z wielu różnych zakładów przemysłowych.

Następnie głos zabrał Oliver Baier z Holandii wygłaszając referat pt. „Prezentacja technologii Hytrans System do gaszenia pożarów węglowodorów”. Holendrzy z uwagi na swoje położenie geograficzne i lokalizację znacznej części kraju w dużej depresji wyspecjalizowali się w produkcji systemów do przetłaczania ogromnych ilości wody. Baier zaprezentował pompy o bardzo dużych wydajnościach do 60 tys. l/min oraz działa gaśnicze o tej samej wydajności. Podzielił się także swoimi doświadczeniami w produkcji takiego sprzętu i możliwościami taktycznymi sprzętu wykorzystywanego również przy gaszeniu pożarów zbiorników magazynowych.

Po tym wykładzie, w celu porównania produktów głos zabrał Kamil Marjanek z prezentacją pt. „Prezentacja technologii Williams Fire & Hazard Control do gaszenia pożarów węglowodorów”, w której przedstawił pompy i działa dużej wydajności amerykańskiej firmy rodzinnej Williams.

Ostatnim wykładem w pierwszym dniu przed pokazami sprzętu był referat pt. „Test to nie to samo co zastosowanie praktyczne”, który wygłosił dr Nial Ramsden z Anglii. Zaprezentowane zostały testy środków gaśniczych, które prowadzone są przez organizację LASTFIRE w celu oceny skuteczności środków przeznaczonych do gaszenia pożarów zbiorników. Test ten jest znacznie bardziej realistyczny i dużo trudniej jest ugasić ten pożar testowy niż w przypadku testów prowadzonych w Europie zgodnie z normą EN 1568.

Pokazy sprzętu odbyły się na przepompowni wody w Dobrzykowie koło Płocka, gdzie zaprezentowano działa i pompy dużej wydajności – w tym pompy o napędzie hydraulicznym o wydajności 30 tys. l/min. Jedno z prezentowanych dział miało wydajność 60 tys. l/min. Zastosowanie pomp hydraulicznych pozwala na zasysanie wody z głębokości 11 metrów a długość hydraulicznych węży zasilających wynosi 60 metrów. Działo o wydajności 60 tys. l/min było zasilane dwoma wężami tłocznymi o średnicy 305 mm, które znajdują się na wyposażeniu ZSP PERN. W pokazach, oprócz uczestników konferencji, wzięli również udział Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu województwa mazowieckiego wraz z Dowódcami JRG.

W drugim dniu konferencji Oliver Baier w referacie pt. „Systemy dostarczania wody na duże odległości, kalkulator wydajności linii wężowych dużych wydajności” zaprezentował systemy przetłaczania wody na duże odległości z wykorzystaniem m.in. węży tłocznych o średnicy 305 mm oraz zaprezentował elektroniczny kalkulator wydajności uwzględniający głębokość zasysania wody, wysokość podnoszenia, odległość tłoczenia, różne średnice węży tłocznych oraz wymagane ciśnienie na końcu linii wężowej.

Dr Leonhardt z laboratorium firmy Dr Sthamer z Niemiec wygłosił referat pt. „Testy pian gaśniczych typu S, FP, AFFF, AFFF-AR, właściwe sposoby aplikacji” przybliżając całą paletę środków pianotwórczych wszystkich typów z uwzględnieniem właściwych sposobów zastosowania w tym m.in. przy gaszeniu cieczy polarnych.

Thierry Moinet z Francji wystąpił z referatem pt. „Nowe regulacje prawne i zmiana standardów, norma EN 1568: Edycja 2017, ECHA/REACH skutki dla producentów i użytkowników”, w którym przybliżył nowe regulacje prawne, które będą obligowały producentów środków pianotwórczych do wyeliminowanie związków fluoru i skutki tych regulacji.

Alberto Menendez Suarez z Hiszpanii wygłosił prezentację pt. „Środki pianotwórcze bez dodatku fluoru – skuteczność gaśnicza pian. Gdzie są granice rozsądku?”, w której przedstawił m.in. jaki wpływ ma brak związków fluoru w składzie środków pianotwórczych na skuteczność gaśniczą i odporność na nawrót palenia.

Antonio Rubio Malpesa z Hiszpanii w referacie pt. „Kompleksowe zabezpieczenie Zakładu Dużego Ryzyka – Rafineria BP w Castellon. Standardy BP”, na przykładzie rafinerii w Castellon pokazał jak można zabezpieczyć zakład przemysłowy i zbiorniki magazynowe z wykorzystaniem różnych systemów gaśniczych.

Na zakończenie konferencji prelekcję pt. „Terminal Naftowy w Gdańsku (TNG) – zastosowanie w praktyce najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń”, wygłosił Marek Labuda, który jest Komendantem ZSP PERN w Bazie w Gdańsku. Terminal został oddany do użytku w kwietniu tego roku. Terminal zaprojektowano i wybudowano stosując najlepsze dostępne praktyki (BAT). Jest to jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów na świecie. W TNG zastosowano m.in. bardzo wydajną pompownię ppoż. o wydajności wodnej rzędu 75 tys. l/min, punkty poboru wody o wydajności 25 tys. l/min każdy, mobilne magazyny środka pianotwórczego typu AFFF-AR 1-3% na przyczepach, działa i pompy dużych wydajności, systemy detekcji pożaru, elektroniczny system wczesnego reagowania (SWR), który steruje pracą całej sieci wodno-pianowej. Było to podsumowanie dwudniowej konferencji. Podczas tego wykładu prelegent zaprezentował większość systemów i rozwiązań technicznych, które wcześniej omawiali wykładowcy a które zostały zastosowane w TNG.

Konferencja „BAZA 2016” była to już szóstym tego typu spotkaniem organizowanym co 3 lata przez PERN S.A. i PSP.