Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN S.A. postanowiło w dniu 28 września 2016 roku powołać na kolejną trzyletnią kadencję Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie tj. Igora Wasilewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Rafała Milanda, Sławomira Stachowicza i Tadeusza Zwierzyńskiego na stanowiska Wiceprezesów Zarządu. Zarząd w tym składzie pracuje od 7 stycznia 2016 roku.