16 września br. Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o., został wybrany do Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Jest mi niezmiernie miło, że zostałem obdarzony zaufaniem i wybrany do Rady Dyrektorów POPiHN. Organizacja jest platformą do wymiany informacji i do wspólnych konsultacji nad rozwiązaniami legislacyjnymi i regulacyjnymi dla naszej branży. Dlatego tak ważne jest dla OLPP, aby uczestniczyć i angażować się w prace POPiHN – podkreślił Prezes OLPP.

Rada Dyrektorów POPiHN jest organem Organizacji sprawującym stały nadzór nad działalnością POPiHN. Kadencja członków Rady Dyrektorów jest wspólna i trwa 3 lata.

OLPP jest członkiem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego od grudnia 2006 roku.